Zastavljalnice pri nas niso novost, saj jih ima kar nekaj že dolgoletno tradicijo, je pa res, da se v zadnjem času z njimi srečujemo nekoliko pogosteje. Zaradi gospodarske krize, ki je prizadela večino Slovencev, namreč vse pogosteje razmišljamo o tem, kako do gotovine oziroma denarja, s katerim bi lahko prebrodili trenutne težave – in Zastavljalnica je zagotovo ena izmed možnosti.
Kakšne pa so prednosti zastavljalnice oziroma kako ta sploh deluje? Poglejmo si nekaj osnov.
– Zastavljalnica je podjetje, ki nudi posojila. Deluje v skladu s slovensko zakonodajo, zato je strah pred tem, da bi bili opeharjeni, popolnoma odveč.
– Večina zastavljalnic oglašuje svojo dejavnost z besedami »hitra posojila«, saj je pot do gotovine dejansko precej hitrejša kot pri bančnih posojilih, prav tako pa so posojila kratkoročna.
– Večina strank v zastavljalnicah zastavi premičnine kot so računalniki in nakit, nekoliko redkejše so zastave strojev, mehanizacije, avtomobilov in drugih vozil ter umetniških del.
– Hitra posojila na podlagi zastave so na voljo tako fizičnim osebam kot podjetnikom in podjetjem. Ker se za poplačilo dolga jamči z lastnino, je takšno posojilo fizičnim osebam na voljo ne glede na njihov status, torej tako zaposlenim kot študentom, brezposelnim in upokojencem.
– Kredit na podlagi zastavljene lastnine je praktičen, ker vam za njegovo pridobitev ni potrebno dokazovati svojega finančnega stanja – za poplačilo namreč jamčite z zastavljenim predmetom. To pomeni, da vam ni potrebno prinesti niti bančnih izpiskov niti plačilnih list.
– Vrednost zastave je odvisna od zastavljene lastnine oziroma njene vrednosti. Večinoma se stranke odločajo za manjše zastave v višini do 500 evrov, možna pa so tudi posojila v precej višji vrednosti.
– Vrednost zastavljene lastnine se določi glede na njeno tržno vrednost, ki jo je v času sodobnih tehnologij precej enostavno določiti. Posojilo v večini primerov znaša eno tretjino vrednosti zastavljenega predmeta, saj si zastavljalnica na takšen način zagotovi, da je njeno tveganje čim manjše oziroma bo verjetnost, da se po zastavljeno lastnino vrnete in poplačate posojilo, čim večja.
– V primeru, da kredit ne poplačate, pa naj bo to načrtno ali pač zaradi nezmožnosti, zastavljalnica vašo zastavljeno lastnino proda. Prodaja je običajno komisijska, cena pa je lahko ali fiksna ali pa se predmete proda najboljšemu ponudniku po sistemu licitacije.