Kadar potrebujemo pravni nasvet je naša prva misel verjetno kak odvetnik, s katerim smo kdaj v preteklosti že imeli opravka, saj nam je pomagal pri tej ali oni stvari. Dejansko pa za pravni nasvet ni potreben odvetnik, temveč nam ga lahko nudi vsak pravnik, specializiran za posamezno področje, in z dovolj izkušnjami. Marsikdaj sta prav področje dela in izkušnje namreč odločilna – odvetnik, ki se vsakodnevno ukvarja s povsem drugačnimi zadevami, nam na primer ne bo znal svetovati glede postopkov in pritožb pri dodelitvi neprofitnih stanovanj, medtem ko se nekateri pravniki ukvarjajo vsak dan ravno s svetovanjem na tem področju. Pravni nasvet je zato vedno treba iskati pri ljudeh, za katere smo lahko prepričani, da imajo specifične izkušnje, in to je bolj pomembno kot zveneče ime odvetniške pisarne.