Astrologija horoskop oziroma skrajšano Astrologija ima velik vpliv na naše življenje.
Že dolgo ni več skrivnost, da imajo planeti vsak svojo unikatno polarizacijo oziroma frekvenco, ki vpliva na vsa živa bitja v vesolju. Le-te pa vplivajo na živa bitja predvsem na celični ravni. Časovni in prostorski vpliv vesolja, ki se razprostira okoli nas je kot nek permanenten pečat na planete. Astrologija horoskop nam daje celovito sliko na celotno življenje. Astrologija horoskop je definitivno bolj sofisticirana veda, kot pa ostale znanosti. Je tako rekoč znanost vseh znanosti. Albert Einstein je nekoč dejal, da več kot preučuje vesolje, bolj začenja verjeti v višjo moč. Abdul Kalam pa je zapisal, da imamo vsi ljudje božanski ogenj v nas. Naša težnja pa mora biti v tem, da nam zrasejo krila (metaforično), ki bodo naš ogenj ponesla v višave sveta s sijajem božanskega.