Kadar se ljudje znajdejo v  finančni stiski, je ena izmed rešitev tudi zastavljalnica, kjer lahko zastavijo svojo lastnino v zameno za denar oziroma posojilo. Večina ljudi pri nas pozna tovrsten posel zgolj iz filmov, zato so pogosto napačnega mnenja, da vzame zastavljalnica kot garancijo skoraj vse, kar kdo prinese. Morda je v Ameriki, kjer je ta posel najbolj razširjen, res tako – tam je namreč zbirateljsko tržišče veliko in ljudje zbirajo precej nenavadne reči, torej jih je tudi vedno mogoče prodati. Pri nas pa žal ni tako, zato bo zastavljalnica sprejela zgolj predmete z realno vrednostjo – največkrat tehniko, nakit, redkeje umetniška dela. Če imate doma torej nek poseben zbirateljski predmet, zastavljalnica zanj ne bo pravo mesto – če se namreč ne bi vrnili ponj ter ga odkupili nazaj, bi se namreč morala ubadati s tem, kako ga prodati nekomu, ki ga bo cenil.